ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN


Caught between the opposite sides of the same medal

A film about the rise and fall of the fur trade, seen through the eyes of men deeply involved in this old, double-edged business. The story tells how they leave the tragedies of the Second World War behind and make Frankfurt am Main the largest fur market in the world. But in the 1960s during the Frankfurt Auschwitz trials, their fate turns when the bloody seal hunt suddenly casts its shadow over them. A journey into ostracism begins, at the end of which their craft disappears and they once again become outsiders.

Synopsis

Three fur traders make a career in a time when fur is a cult object and almost all women want to wear fur. They are among the most important players when the lucrative market for luxury articles turns into an unleashed mass production. But behind their rise is the globalization of the world, the relocation of the entire Leipzig fur industry to Frankfurt, and the energy of thousands of Greek fur workers who revolutionize sewing technology with their “golden fingers”.

At the height of their success in December 1963, the first Frankfurt Auschwitz trial begins just a stone’s throw from the fur district. The originally Jewish-dominated industry is offered a moral compensation. But instead, the accusation of “having been skinned alive” overruns the fur market. “Inhuman sealers”, are said to “skin baby seals alive” on the Magdalen Islands off Canada. The fur industry in Frankfurt, the main buyer of the furs, is being pilloried. Only a few weeks later, Nazis compare seals with the victims of the Holocaust and their hunters with the perpetrators for the first time. Brutal images and calls for boycotts by celebrities unleash the global anti-fur movement. The contradiction between beauty and death, which is inherent in the fur trade by nature, takes its revenge. But instead of opening itself to the arguments of animal protection, the fallow relies on dumping prices and thus carries the murderous stigma into the wider society. A long journey into ostracism begins.

The protagonists are tragic figures who repeatedly transform suffering and death into beauty. They clothe a people with furs, who have done them a disservice. Many of them are victims of the Nazis and are at the same time denounced as animal murderers. In the end, they perish with their “inhuman” furs, while many Auschwitz perpetrators get off scot-free.

Nobody can get out of their skin, we say. But what if you put on a new one? Not only fur can be cut together as a second skin, just everything: past, success, lies, happiness. The world judges by appearances, says Goethe. Fur is an archetype of this hiding game of surface and underground, life and death. He is a beauty on whose back death resides. A symbol of repression. This is what the subtext of the film is about, about striving to make things look the way you want them to look and to do so by always looking at only one side of the coin.

The film has received several grants from the Hessische Filmförderung. Shooting is scheduled to start in early 2020.

nidda_winter_120313t ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313x ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313q ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313f ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313b ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313d ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313c ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313a ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_120313 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnidda_winter_12031gg ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENmilios_051212g ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENmilios_051212e ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENmayer_250313 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENmayer ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180599 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN

dezember-1963-in-frankfurt-der-001 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180585 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180584 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180583 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180596 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180597 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180544 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENzuschneidelehrgang_für_kürschner_leibold_frankfurt_am_main ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENniddastrasse_18-04-1985 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENpelzhandels-zentrum_niddastraße_s._79_niddastraße_am_durchgang_düsseldorfer_straße_1970_1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN1280px-niddastrasse_62_europahaus_1989 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN niddastrasse_ecke_karlstrasse_1989_2 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180595 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180594 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180591 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180560 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENp1180547 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENgoldfingers_2017_treat_300617 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kallisthenis1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN grabmal_von_nikos_kazantzakis-1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kallisthenis2 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria._kallisthenis_färbungjpga ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kleine-kürschnerei2 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kallisthenis_kürschner ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN  kastoria._kallisthenis_färbungjpg1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kalisth3 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kalisthenis ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoriaasgagag ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kaffenion5 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN kastoria_kaffenion ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kallisthenis_kaffenion2 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENsiatista1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENsiatista_leonidas ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENsiatista_schwester_leonidas ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENsiatist3a ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENsiatista_natur ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoriahh ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastorieea ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN kastoriaafafaf ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastorijzda ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN kastoriafinger ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastori1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria3243 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoriaafafgag ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN kastori_frankfurter ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoriaagagag ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENkastoria_kleine-kürschnerei6 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN gute_quelle_1870 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENnikolaistrasse_leipzig_1913 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENlagerraum_von_lomer__co_vor_1906 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN easter_fur_fair_in_leipzig_c._a._schultz_1905 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENleipzig_bruehl_tafel_kl_retouched ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN kastoria_front-page_of_a_greece_fur_trade_journal ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN ipa_-_internationale_pelzfach-ausstellung_internationale_jagd-ausstellung_leipzig_1930_2_buch-vorsatzblatt ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN hauptbuch_des_rauchwarenhändlers_dedo_aus_leipzig_eintrag_constantin_pappa_1 ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN alte-annonce-griechische-kuerschner ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – ENfur-hat-936full-marlene-dietrich ΧΡΥΣΑ ΧΕΡΙΑ – EN